Autor: Pavel Pospíšil

  • Dynamické parametry SVG v QGIS

    Dynamické parametry SVG v QGIS

    Při používání složitějších typů symbologie či při specifickém zaměření projektu může být vhodné použít jako symboly SVG obrázky. QGIS umožňuje tento typ symbolů upravovat podobně jako rastrové obrázky. Tedy nastavovat jim výšku, šířku popřípadě odsazení (offset). Pro práci s takovýmto symbolem však může být nutné měnit další jeho vlastnosti, zejména jeho barvu výplňe (fill) nebo…