Autor: Tomáš Potočiar

 • CSS symbologie v Geoserver

  CSS symbologie v Geoserver

  Geoserver umožňuje vytvářet vlastní symbologii prvků pomocí různých metod. Základním formátem symbologie jednotlivých prvků je SLD (Style Layer Descriptor), který využívá značkovací jazyk XML. Účinnější alternativou pro tvorbu symbologie je CSS extenze (plugin), umožňující tvořit a generovat symbologii pomocí kaskádových stylů. Oproti SLD je přehlednější, jednodušší a poskytuje více možností stylování. Instalace CSS extenze Pro…

 • Vegetační indexy v QGIS

  Vegetační indexy v QGIS

  Vegetační indexy slouží pro zjištění zdravotního stavu vegetace. Jsou založené na principu dálkového průzkumu země (DPZ) a fyzikálních vlastnostech elektromagnetického záření – viditelného i neviditelného světla. Vegetační indexy využívají rozdílných odrazivostí povrchu (DN hodnot) naměřených v červené části elektromagnetického spektra (RED) a blízké infračervené části elektromagnetického spektra (NIR). Pro výpočet vegetačních indexů se používají letecké nebo…

 • Uživatelské srovnání GIS software ArcGIS a QGIS

  Uživatelské srovnání GIS software ArcGIS a QGIS

  V dnešní době lze GIS firmy a společnosti rozdělit do dvou skupin z hlediska využívání licencí softwarů, komerční a open-source. Zástupcem komerčního softwaru je jednoznačně ArcGIS od firmy Esri. Výhodou komerčního softwaru může být přívětivější uživatelské rozhraní, poskytované služby propojitelné právě s desktopovým softwarem a dostupná oficiální podpora od odborníků. Nevýhodou je pak vyšší finanční náročnost a nemožnost…

 • Vývoj a používání GIS systému Pasporty PostGIS

  Vývoj a používání GIS systému Pasporty PostGIS

  V rámci naší firmy jsme vyvinuli GIS systém pro účely zpracování prostorových, ale i neprostorových dat pro zpracování projektů pasportizace. Pasportizací myslíme například pasporty místních komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení a další. Podrobnější informace o pasportech najdete na pasportujeme.cz Požadavky na vývoj Zadání bylo jednoznačné a to postavit systém na otevřených technologiích a to hlavně…

 • Možnosti prohlížení dat RUIAN v QGIS

  Možnosti prohlížení dat RUIAN v QGIS

  ČÚZK poskytuje možnost načtení prostorových dat do QGIS pomocí několika způsobů. Užitečným způsobem je pak načtení vektorové vrstvy přes ArcGIS REST Server. Načíst lze prakticky všechny vrstvy, které jsou k dispozici i ve webové aplikaci ČÚZK – RUIAN. Vrstvy lze přidávat podobným způsobem jako například u WMS, taktéž lze vrstvu dotazovat a zjišťovat atributy jednotlivých…

 • Mohou data OpenStreetMap nahradit placené sady dat?

  Mohou data OpenStreetMap nahradit placené sady dat?

  V dnešní době je kvalita výstupů prostorových analýz přímo závislá na kvalitních vstupních datech, ale co dělat, když není možné si obstarat drahá prostorová data? Jednou z možností je pak použití OpenStreetMap.Výhodou těchto dat je pak licence, která dovoluje jejich komerční využití. Nevýhodou pak rozdílná kvalita dat v různých oblastech. Typicky na úrovni jednotlivých států,…

 • Vývoj pluginu Limes pro QGIS

  Vývoj pluginu Limes pro QGIS

  Ve spolupráci s gisvyvojari.cz došlo k vývoji QGIS pluginu Limes: https://github.com/MichalDycka/limes/wiki, který slouží pro práci s daty starověkých nalezišť římské armády. Plugin umožňuje filtrovat pomocí předdefinovaných výrazů a jejich kombinací nebo také pomocí: „Expression input“, kde si uživatel může vytvořit libovolný výraz. Pomocí výrazu pak dojde ke stažení platných dat. Součástí pluginu je také QGIS…

 • Použití vygenerovaných mapových dlaždic XYZ místo WMS nebo WMTS

  Použití vygenerovaných mapových dlaždic XYZ místo WMS nebo WMTS

  Dnes je již mnoho možnosti publikace prostorových dat v prostředí internetu. Již zažitou službou je například WMS (Web Map Service). Vhodnou alternativou může být použití vygenerování mapových dlaždic XYZ. Tento způsob je robustní ovšem nehodí se pro dynamicky se měnící data, vhodný je naopak pro data, u kterých je jejich změna v řádech měsíců nebo…