Autor: Hynek Vodička

 • Neobvyklé využití GIS

  Neobvyklé využití GIS

  Ačkoli se geografické informační systémy tradičně používají v oborech, jako je urbanismus, ekologie a státní správa, stále častěji se využívají i v dalších oblastech, pro které byly do nedávna neobvyklé. Jedním z nich může být archeologie. Využitím v archeologii jsme se zabývali v předchozím článku. Kriminologie GIS může být základním nástrojem pro analýzu kriminality, protože…

 • Jak získat data OpenStreetMap

  Jak získat data OpenStreetMap

  OpenStreetMap jsou dnes velmi populárním zdrojem geografických dat. Existuje však mnoho způsobů, jak k nim přistupovat, což může být především pro nováčky matoucí. Webové stránky OpenStreetMap Nejjednoduším způsobem, jak přistupovat k datům OSM jsou webové stránky OpenStreetMap. Ty poskytují klasické webové mapové rozhraní, kde můžete prohlížet hotové mapy. Aplikace umožňuje podobné funkce jako konkurenční mapové portály,…

 • Novinky, které přineslo PostgreSQL 15

  Novinky, které přineslo PostgreSQL 15

  PostgreSQL 15 je nejnovější verze všeobecně populárního open source databázového systému. Vyšší rychlost Co uživatele jistě potěší nejvíce je zvýšení rychlosti celého systému. Lepší algoritmy třídění v paměti přinášejí zrychlení o vyšší řády procent jak při klasické operaci ORDER BY, tak například při vytváření indexů. Dotazy pomocí SELECT DISTINCT jsou nyní prováděny paralelně. Vyšší rychlost přináší…

 • Novinky na QGIS 3.28

  Novinky na QGIS 3.28

  QGIS 3.28 je aktuální LTR (Long Term Release) verze softwaru QGIS. Nahradila tak předchozí LTR verzi 3.22, oproti které přinesla mnoho změn, které byly často uváděny již v meziverzích (3.24 a 3.26). Velkou novinkou je podpora dat se čtvrtou dimenzí v podobě času. Verze umožňuje jednoduchou práci s daty, nacházejícími se v různých časových obdobích. A to díky jednoduše…

 • GIS v archeologii

  GIS v archeologii

  Technologie geografických informačních systémů (GIS) se v archeologii hojně využívají při sběru, správě, analýze a vizualizaci prostorových dat. Zdroj úvodního obrázku: https://www.giscloud.com/wp-content/uploads/2019/03/GIS-in-Archaeology-feature.png Sběr dat GIS jsou pro archeology nesmírně užitečné při identifikaci a průzkumu potenciálních nalezišť. Archeologové mohou využívat analýzu dat dálkového průzkumu Země, jako jsou satelitní snímky, data LIDAR a letecké fotografie. Analýzou vzorců…

 • Budoucnost GIS

  Budoucnost GIS

  Zdroj úvodního obrázku Technologie GIS se bude v budoucnu pravděpodobně dále vyvíjet a postupovat, přičemž se objevuje několik klíčových trendů a směrů. 3D S rozvojem nových technologií, jako je virtuální realita a rozšířená realita, se 3D aplikace GIS stávají více pohlcující a interaktivní, což uživatelům umožňuje vizualizovat a analyzovat prostorová data novými a inovativními způsoby.…

 • Vývoj GIS

  Vývoj GIS

  Geografické informační systémy (GIS) jsou systémy určené k získávání, ukládání, manipulaci, analýze a prezentaci prostorových dat. Technologie umožňuje uživatelům vizualizovat a pochopit složité vztahy a vzorce v datech, které nemusí být zřejmé v tradičních tabulkových nebo textových formátech. GIS se používá v široké škále oblastí, včetně městského plánování, životního prostředí, dopravy, energetiky a mnoha dalších.…

 • Editace OpenStreetMap

  Editace OpenStreetMap

  OpenStreetMap (OSM) je celosvětová volně dostupná prostorová databáze, založená na kolektivní spolupráci. To znamená, že zapojit se a upravovat mapy může kdokoliv. Pomůže tím velkému množství dalších uživatelů a zvýší použitelnost OSM. Existuje k tomu několik nástrojů. iD Základním a nejjednodušším nástrojem je iD. S jeho pomocí lze OSM editovat přímo ve webovém prohlížeči. iD…

 • Srovnání nástrojů pro geokódování

  Srovnání nástrojů pro geokódování

  Geokódování je proces, jehož cílem je určit přímou lokalizaci objektů z nepřímé lokalizace. Obvykle se tím myslí převod adres na souřadnice. Opačný proces, teda získávání adres ze souřadnic, se nazývá reverzní geokódování. Existuje několik volně dostupných nástrojů pro geokódování. Největší rozdíl mezi nimi je ve zdroji, který používají pro zisk informace o adresách. Geocode by Awsome…