Autor: Hynek Vodička

  • Editace OpenStreetMap

    Editace OpenStreetMap

    OpenStreetMap (OSM) je celosvětová volně dostupná prostorová databáze, založená na kolektivní spolupráci. To znamená, že zapojit se a upravovat mapy může kdokoliv. Pomůže tím velkému množství dalších uživatelů a zvýší použitelnost OSM. Existuje k tomu několik nástrojů. iD Základním a nejjednodušším nástrojem je iD. S jeho pomocí lze OSM editovat přímo ve webovém prohlížeči. iD […]

  • Srovnání nástrojů pro geokódování

    Srovnání nástrojů pro geokódování

    Geokódování je proces, jehož cílem je určit přímou lokalizaci objektů z nepřímé lokalizace. Obvykle se tím myslí převod adres na souřadnice. Opačný proces, teda získávání adres ze souřadnic, se nazývá reverzní geokódování. Existuje několik volně dostupných nástrojů pro geokódování. Největší rozdíl mezi nimi je ve zdroji, který používají pro zisk informace o adresách. Geocode by Awsome […]