gisvyvojari.cz

BLOG

Katastr nemovitostí v aplikaci WEGAS
QGIS work example
KN a podkladové mapy v aplikaci WEGAS
Podkladová mapa ENVIPARTNER
Ortofoto ve 3D
Ukázka výstupu LV z aplikace WEGAS
Ukázka zpracování QGIS projektu pro dopravní značení
Katastr nemovitostí v aplikaci WEGAS
Ukázka práce v QGIS
KN a podkladové mapy v aplikaci WEGAS
Podkladová mapa ENVIPARTNER
Ortofoto ve 3D
Ukázka výstupu listu vlastnictví z apliace WEGAS
Ukázka dopravního značení v QGIS
Neobvyklé využití GIS
Neobvyklé využití GIS
Ačkoli se geografické informační systémy tradičně používají v oborech, jako je urbanismus, ekologie a státní správa, stále častěji se využívají i v dalších...
Rozhraní OpenStreetMap
Jak získat data OpenStreetMap
OpenStreetMap jsou dnes velmi populárním zdrojem geografických dat. Existuje však mnoho způsobů, jak k nim přistupovat, což může být především pro nováčky...
PostgreSQL15
Novinky, které přineslo PostgreSQL 15
PostgreSQL 15 je nejnovější verze všeobecně populárního open source databázového systému. Vyšší rychlost Co uživatele jistě potěší nejvíce je zvýšení rychlosti...
QGIS 3.28
Novinky na QGIS 3.28
QGIS 3.28 je aktuální LTR (Long Term Release) verze softwaru QGIS. Nahradila tak předchozí LTR verzi 3.22, oproti které přinesla mnoho změn, které byly...
Archeologické naleziště v GIS
GIS v archeologii
Technologie geografických informačních systémů (GIS) se v archeologii hojně využívají při sběru, správě, analýze a vizualizaci prostorových dat. Zdroj...
Budoucnost
Budoucnost GIS
Zdroj úvodního obrázku Technologie GIS se bude v budoucnu pravděpodobně dále vyvíjet a postupovat, přičemž se objevuje několik klíčových trendů a směrů. 3D S...
QGIS
Vývoj GIS
Geografické informační systémy (GIS) jsou systémy určené k získávání, ukládání, manipulaci, analýze a prezentaci prostorových dat. Technologie umožňuje...
Editor OpenStreetMap
Editace OpenStreetMap
OpenStreetMap (OSM) je celosvětová volně dostupná prostorová databáze, založená na kolektivní spolupráci. To znamená, že zapojit se a upravovat mapy může...
Geokódování v Google tabulkách
Srovnání nástrojů pro geokódování
Geokódování je proces, jehož cílem je určit přímou lokalizaci objektů z nepřímé lokalizace. Obvykle se tím myslí převod adres na souřadnice. Opačný proces,...
Dopravní situace v ČR
CSS symbologie v Geoserver
Geoserver umožňuje vytvářet vlastní symbologii prvků pomocí různých metod. Základním formátem symbologie jednotlivých prvků je SLD (Style Layer Descriptor),...
1 2