gisvyvojari.cz

BLOG

Katastr nemovitostí v aplikaci WEGAS
QGIS work example
KN a podkladové mapy v aplikaci WEGAS
Podkladová mapa ENVIPARTNER
Ortofoto ve 3D
Ukázka výstupu LV z aplikace WEGAS
Ukázka zpracování QGIS projektu pro dopravní značení
Katastr nemovitostí v aplikaci WEGAS
Ukázka práce v QGIS
KN a podkladové mapy v aplikaci WEGAS
Podkladová mapa ENVIPARTNER
Ortofoto ve 3D
Ukázka výstupu listu vlastnictví z apliace WEGAS
Ukázka dopravního značení v QGIS
Vegetační index NDVI
Vegetační indexy v QGIS
Vegetační indexy slouží pro zjištění zdravotního stavu vegetace. Jsou založené na principu dálkového průzkumu země (DPZ) a fyzikálních vlastnostech elektromagnetického...
Ukázka zobrazení dat KN
Možnosti využití webových služeb dálkového přístupu ČÚZK
V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na digitalizaci, začíná tento trend pronikat jak do soukromého sektoru, tak i do nižších pater státní sféry. V...
Ukázka prostřední Geoserver
Možnosti publikace prostorových dat pomocí Geoserver
Co je to Geoserver? Geoserver je serverová aplikace umožňující publikovat prostorová data v otevřených formátech podle OGC. Současně je poskytován pod...
Dopravní značení s dynamicky definovaným textem
Dynamické parametry SVG v QGIS
Při používání složitějších typů symbologie či při specifickém zaměření projektu může být vhodné použít jako symboly SVG obrázky. QGIS umožňuje tento typ...
ArcGIS vs QGIS
Uživatelské srovnání GIS software ArcGIS a QGIS
V dnešní době lze GIS firmy a společnosti rozdělit do dvou skupin z hlediska využívání licencí softwarů, komerční a open-source. Zástupcem komerčního softwaru...
Data RUAIN ve 3D
Možnosti prohlížení dat RUIAN v QGIS
ČÚZK poskytuje možnost načtení prostorových dat do QGIS pomocí několika způsobů. Užitečným způsobem je pak načtení vektorové vrstvy přes ArcGIS REST Server....
Ukázka databáze OSM
Mohou data OpenStreetMap nahradit placené sady dat?
V dnešní době je kvalita výstupů prostorových analýz přímo závislá na kvalitních vstupních datech, ale co dělat, když není možné si obstarat drahá prostorová...
Mapové dlaždice XYZ
Použití vygenerovaných mapových dlaždic XYZ místo WMS nebo WMTS
Dnes je již mnoho možnosti publikace prostorových dat v prostředí internetu. Již zažitou službou je například WMS (Web Map Service). Vhodnou alternativou...
1 2