Rubrika: GIS

 • Editace OpenStreetMap

  Editace OpenStreetMap

  OpenStreetMap (OSM) je celosvětová volně dostupná prostorová databáze, založená na kolektivní spolupráci. To znamená, že zapojit se a upravovat mapy může kdokoliv. Pomůže tím velkému množství dalších uživatelů a zvýší použitelnost OSM. Existuje k tomu několik nástrojů. iD Základním a nejjednodušším nástrojem je iD. S jeho pomocí lze OSM editovat přímo ve webovém prohlížeči. iD […]

 • Srovnání nástrojů pro geokódování

  Srovnání nástrojů pro geokódování

  Geokódování je proces, jehož cílem je určit přímou lokalizaci objektů z nepřímé lokalizace. Obvykle se tím myslí převod adres na souřadnice. Opačný proces, teda získávání adres ze souřadnic, se nazývá reverzní geokódování. Existuje několik volně dostupných nástrojů pro geokódování. Největší rozdíl mezi nimi je ve zdroji, který používají pro zisk informace o adresách. Geocode by Awsome […]

 • CSS symbologie v Geoserver

  CSS symbologie v Geoserver

  Geoserver umožňuje vytvářet vlastní symbologii prvků pomocí různých metod. Základním formátem symbologie jednotlivých prvků je SLD (Style Layer Descriptor), který využívá značkovací jazyk XML. Účinnější alternativou pro tvorbu symbologie je CSS extenze (plugin), umožňující tvořit a generovat symbologii pomocí kaskádových stylů. Oproti SLD je přehlednější, jednodušší a poskytuje více možností stylování. Instalace CSS extenze Pro […]

 • Vegetační indexy v QGIS

  Vegetační indexy v QGIS

  Vegetační indexy slouží pro zjištění zdravotního stavu vegetace. Jsou založené na principu dálkového průzkumu země (DPZ) a fyzikálních vlastnostech elektromagnetického záření – viditelného i neviditelného světla. Vegetační indexy využívají rozdílných odrazivostí povrchu (DN hodnot) naměřených v červené části elektromagnetického spektra (RED) a blízké infračervené části elektromagnetického spektra (NIR). Pro výpočet vegetačních indexů se používají letecké nebo […]

 • Možnosti publikace prostorových dat pomocí Geoserver

  Možnosti publikace prostorových dat pomocí Geoserver

  Co je to Geoserver? Geoserver je serverová aplikace umožňující publikovat prostorová data v otevřených formátech podle OGC. Současně je poskytován pod licencí, která umožňuje jeho komeční využití. Přesný text licence je pak uveden zde. Co jsou to ty standardy OGC? Jsou to například známé protokoly jako například: WMS WMTS WFS Zmíněné standarty jsou často využívané […]

 • Dynamické parametry SVG v QGIS

  Dynamické parametry SVG v QGIS

  Při používání složitějších typů symbologie či při specifickém zaměření projektu může být vhodné použít jako symboly SVG obrázky. QGIS umožňuje tento typ symbolů upravovat podobně jako rastrové obrázky. Tedy nastavovat jim výšku, šířku popřípadě odsazení (offset). Pro práci s takovýmto symbolem však může být nutné měnit další jeho vlastnosti, zejména jeho barvu výplňe (fill) nebo […]

 • Uživatelské srovnání GIS software ArcGIS a QGIS

  Uživatelské srovnání GIS software ArcGIS a QGIS

  V dnešní době lze GIS firmy a společnosti rozdělit do dvou skupin z hlediska využívání licencí softwarů, komerční a open-source. Zástupcem komerčního softwaru je jednoznačně ArcGIS od firmy Esri. Výhodou komerčního softwaru může být přívětivější uživatelské rozhraní, poskytované služby propojitelné právě s desktopovým softwarem a dostupná oficiální podpora od odborníků. Nevýhodou je pak vyšší finanční náročnost a nemožnost […]

 • Možnosti prohlížení dat RUIAN v QGIS

  Možnosti prohlížení dat RUIAN v QGIS

  ČÚZK poskytuje možnost načtení prostorových dat do QGIS pomocí několika způsobů. Užitečným způsobem je pak načtení vektorové vrstvy přes ArcGIS REST Server. Načíst lze prakticky všechny vrstvy, které jsou k dispozici i ve webové aplikaci ČÚZK – RUIAN. Vrstvy lze přidávat podobným způsobem jako například u WMS, taktéž lze vrstvu dotazovat a zjišťovat atributy jednotlivých […]

 • Mohou data OpenStreetMap nahradit placené sady dat?

  Mohou data OpenStreetMap nahradit placené sady dat?

  V dnešní době je kvalita výstupů prostorových analýz přímo závislá na kvalitních vstupních datech, ale co dělat, když není možné si obstarat drahá prostorová data? Jednou z možností je pak použití OpenStreetMap.Výhodou těchto dat je pak licence, která dovoluje jejich komerční využití. Nevýhodou pak rozdílná kvalita dat v různých oblastech. Typicky na úrovni jednotlivých států, […]

 • Použití vygenerovaných mapových dlaždic XYZ místo WMS nebo WMTS

  Použití vygenerovaných mapových dlaždic XYZ místo WMS nebo WMTS

  Dnes je již mnoho možnosti publikace prostorových dat v prostředí internetu. Již zažitou službou je například WMS (Web Map Service). Vhodnou alternativou může být použití vygenerování mapových dlaždic XYZ. Tento způsob je robustní ovšem nehodí se pro dynamicky se měnící data, vhodný je naopak pro data, u kterých je jejich změna v řádech měsíců nebo […]