Rubrika: QGIS

 • Novinky na QGIS 3.28

  Novinky na QGIS 3.28

  QGIS 3.28 je aktuální LTR (Long Term Release) verze softwaru QGIS. Nahradila tak předchozí LTR verzi 3.22, oproti které přinesla mnoho změn, které byly často uváděny již v meziverzích (3.24 a 3.26). Velkou novinkou je podpora dat se čtvrtou dimenzí v podobě času. Verze umožňuje jednoduchou práci s daty, nacházejícími se v různých časových obdobích. A to díky jednoduše…

 • GIS v archeologii

  GIS v archeologii

  Technologie geografických informačních systémů (GIS) se v archeologii hojně využívají při sběru, správě, analýze a vizualizaci prostorových dat. Zdroj úvodního obrázku: https://www.giscloud.com/wp-content/uploads/2019/03/GIS-in-Archaeology-feature.png Sběr dat GIS jsou pro archeology nesmírně užitečné při identifikaci a průzkumu potenciálních nalezišť. Archeologové mohou využívat analýzu dat dálkového průzkumu Země, jako jsou satelitní snímky, data LIDAR a letecké fotografie. Analýzou vzorců…

 • Vývoj GIS

  Vývoj GIS

  Geografické informační systémy (GIS) jsou systémy určené k získávání, ukládání, manipulaci, analýze a prezentaci prostorových dat. Technologie umožňuje uživatelům vizualizovat a pochopit složité vztahy a vzorce v datech, které nemusí být zřejmé v tradičních tabulkových nebo textových formátech. GIS se používá v široké škále oblastí, včetně městského plánování, životního prostředí, dopravy, energetiky a mnoha dalších.…

 • Srovnání nástrojů pro geokódování

  Srovnání nástrojů pro geokódování

  Geokódování je proces, jehož cílem je určit přímou lokalizaci objektů z nepřímé lokalizace. Obvykle se tím myslí převod adres na souřadnice. Opačný proces, teda získávání adres ze souřadnic, se nazývá reverzní geokódování. Existuje několik volně dostupných nástrojů pro geokódování. Největší rozdíl mezi nimi je ve zdroji, který používají pro zisk informace o adresách. Geocode by Awsome…

 • Vegetační indexy v QGIS

  Vegetační indexy v QGIS

  Vegetační indexy slouží pro zjištění zdravotního stavu vegetace. Jsou založené na principu dálkového průzkumu země (DPZ) a fyzikálních vlastnostech elektromagnetického záření – viditelného i neviditelného světla. Vegetační indexy využívají rozdílných odrazivostí povrchu (DN hodnot) naměřených v červené části elektromagnetického spektra (RED) a blízké infračervené části elektromagnetického spektra (NIR). Pro výpočet vegetačních indexů se používají letecké nebo…

 • Možnosti publikace prostorových dat pomocí Geoserver

  Možnosti publikace prostorových dat pomocí Geoserver

  Co je to Geoserver? Geoserver je serverová aplikace umožňující publikovat prostorová data v otevřených formátech podle OGC. Současně je poskytován pod licencí, která umožňuje jeho komeční využití. Přesný text licence je pak uveden zde. Co jsou to ty standardy OGC? Jsou to například známé protokoly jako například: WMS WMTS WFS Zmíněné standarty jsou často využívané…

 • Dynamické parametry SVG v QGIS

  Dynamické parametry SVG v QGIS

  Při používání složitějších typů symbologie či při specifickém zaměření projektu může být vhodné použít jako symboly SVG obrázky. QGIS umožňuje tento typ symbolů upravovat podobně jako rastrové obrázky. Tedy nastavovat jim výšku, šířku popřípadě odsazení (offset). Pro práci s takovýmto symbolem však může být nutné měnit další jeho vlastnosti, zejména jeho barvu výplňe (fill) nebo…

 • Uživatelské srovnání GIS software ArcGIS a QGIS

  Uživatelské srovnání GIS software ArcGIS a QGIS

  V dnešní době lze GIS firmy a společnosti rozdělit do dvou skupin z hlediska využívání licencí softwarů, komerční a open-source. Zástupcem komerčního softwaru je jednoznačně ArcGIS od firmy Esri. Výhodou komerčního softwaru může být přívětivější uživatelské rozhraní, poskytované služby propojitelné právě s desktopovým softwarem a dostupná oficiální podpora od odborníků. Nevýhodou je pak vyšší finanční náročnost a nemožnost…

 • Možnosti prohlížení dat RUIAN v QGIS

  Možnosti prohlížení dat RUIAN v QGIS

  ČÚZK poskytuje možnost načtení prostorových dat do QGIS pomocí několika způsobů. Užitečným způsobem je pak načtení vektorové vrstvy přes ArcGIS REST Server. Načíst lze prakticky všechny vrstvy, které jsou k dispozici i ve webové aplikaci ČÚZK – RUIAN. Vrstvy lze přidávat podobným způsobem jako například u WMS, taktéž lze vrstvu dotazovat a zjišťovat atributy jednotlivých…

 • Mohou data OpenStreetMap nahradit placené sady dat?

  Mohou data OpenStreetMap nahradit placené sady dat?

  V dnešní době je kvalita výstupů prostorových analýz přímo závislá na kvalitních vstupních datech, ale co dělat, když není možné si obstarat drahá prostorová data? Jednou z možností je pak použití OpenStreetMap.Výhodou těchto dat je pak licence, která dovoluje jejich komerční využití. Nevýhodou pak rozdílná kvalita dat v různých oblastech. Typicky na úrovni jednotlivých států,…