Rubrika: WMS

  • Možnosti publikace prostorových dat pomocí Geoserver

    Možnosti publikace prostorových dat pomocí Geoserver

    Co je to Geoserver? Geoserver je serverová aplikace umožňující publikovat prostorová data v otevřených formátech podle OGC. Současně je poskytován pod licencí, která umožňuje jeho komeční využití. Přesný text licence je pak uveden zde. Co jsou to ty standardy OGC? Jsou to například známé protokoly jako například: WMS WMTS WFS Zmíněné standarty jsou často využívané…

  • Použití vygenerovaných mapových dlaždic XYZ místo WMS nebo WMTS

    Použití vygenerovaných mapových dlaždic XYZ místo WMS nebo WMTS

    Dnes je již mnoho možnosti publikace prostorových dat v prostředí internetu. Již zažitou službou je například WMS (Web Map Service). Vhodnou alternativou může být použití vygenerování mapových dlaždic XYZ. Tento způsob je robustní ovšem nehodí se pro dynamicky se měnící data, vhodný je naopak pro data, u kterých je jejich změna v řádech měsíců nebo…