gisvyvojari.cz

Ukázka databáze OSM

Mohou data OpenStreetMap nahradit placené sady dat?

24. 3. 2022

V dnešní době je kvalita výstupů prostorových analýz přímo závislá na kvalitních vstupních datech, ale co dělat, když není možné si obstarat drahá prostorová data? Jednou z možností je pak použití OpenStreetMap.
Výhodou těchto dat je pak licence, která dovoluje jejich komerční využití. Nevýhodou pak rozdílná kvalita dat v různých oblastech. Typicky na úrovni jednotlivých států, kdy například V Německu je zmapováno velké množství prostorových jevů, naopak například v Rumunsku je množství výrazně nižší.
Navíc má OpenStreetMap pěkně zpracovanou stránku obsahující popis jednotlivých atributů. Typickým prostorovým jevem je například řeka a zde je odkaz na řeku v OpenStreetMap.

Typický příklad

Užitečnou vrstvou mohou být restaurace (odkaz na podrobný popis) pro oblast několika států nebo přes hraniční region, kdy není snadné získat například vrstvu mostů se stejnými atributu z okolních států. Použitím OpenStreetMap je zaručeno bezešvé využití dat.
Data lze stáhnout například z tohoto odkazu. Stažený soubor obsahuje 4 základní vrstvy, ze kterých je možné pomocí filtrace atributů získat vrstvu restaurací. Proces extrakce dat je možné zpracovat například v QGIS nebo pomocí jiných aplikací. 
Dále je tu možnost periodického stahování a ukládání dat tak, aby bylo možné k datům přistupovat například z firemního serveru nebo lépe z prostorové DB.
Typickým řešením může být uložení dat v databázi PostgreSQL s extenzí PostGIS a její načtení v QGIS, kde se mohou provádět analýzy nebo zpracování. Pro publikace je možností použít například Geoserver.
V případě zájmu o návrh řešení nebo jen konzultace se na nás obraťte s dotazem na formulář a zkusíme společně s vámi vymyslet pěkné řešení.

Příklad konkrétních mapových dlaždic