gisvyvojari.cz

Data RUAIN ve 3D

Možnosti prohlížení dat RUIAN v QGIS

31. 3. 2022

ČÚZK poskytuje možnost načtení prostorových dat do QGIS pomocí několika způsobů. Užitečným způsobem je pak načtení vektorové vrstvy přes ArcGIS REST Server. Načíst lze prakticky všechny vrstvy, které jsou k dispozici i ve webové aplikaci ČÚZK – RUIAN.
Vrstvy lze přidávat podobným způsobem jako například u WMS, taktéž lze vrstvu dotazovat a zjišťovat atributy jednotlivých prvků. Hlavním rozdílem oproti například WMS je pak to, že se jedná o vektorovou vrstvu, u které lze měnit například symbologii, nebo provádět prostorové operace.

Typický příklad

Užitečným příkladem může být zjištění prostorového průniku parcel KN, kdy výstupem je tabulkový soubor XLSX. Výběr lze provést nativními nástroji v QGIS například “Vybrat prvky polygonem”. Následně se provede export do požadovaného formátu (XLSX), jen je důležité nezapomenout zakliknout “Uložit pouze vybrané prvky”. 
Výsledný soubor je pak možné zobrazit například v LibreOffice Calc. Soubor obsahuje důležité atributy a to ID katastrálního území, výměru parcely, číslo katastrálního území a číslo parcely.
Pro zakázkové zpracování složitějších dat nebo pro práci s vlastníky nemovitostí obecně nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Stejně tak v případě potřeby školení nebo odborné konzultace

Příklad konkrétního načtení dat: