gisvyvojari.cz

Ukázka zobrazení dat KN

Možnosti využití webových služeb dálkového přístupu ČÚZK

9. 8. 2022

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na digitalizaci, začíná tento trend pronikat jak do soukromého sektoru, tak i do nižších pater státní sféry. V mnoha případech lze pro začlenění digitalizace do struktur organizací využít webových služeb dálkového přístupu katastru nemovitostí nebo-li WSDP. Služby WSDP lze využívat pro státní sféru v bezúplatném režimu, ale pro soukromou sféru musí být použit režim úplatný. K těmto službám lze přistupovat pomocí webových stránek ČUZK. To ale není vždy výhodné a pro mnohé úlohy je lepší vyvinout vlastní nástroj k využívání těchto služeb. Za tímto účelem je nezbytné využívat data, která jsou poskytována Katastrem nemovitostí ve formátu VFK. O jejich zpracování a možnostech informujeme v dalším článku. Jakmile máme dostupná data, můžeme přejít k využívání služeb WSDP.

Příklady použití

Prvním příkladem může být využití služeb ve státní sféře. Na nižších patrech státní sféry, např. obcích či městech se v dnešní době hojně využívají GIS aplikace. Vlastní nástroje využívající WSDP lze integrovat do těchto aplikací a poté jednoduše a efektivně poskytovat občanům například ověřené výpisy listu vlastnictví nebo výpisy o parcelách, stavbách, bytových jednotkách apod. Tyto výpisy lze dále využívat jako podklady pro nejrůznější jednání.

Dalším příkladem je využití WSDP pro soukromý sektor. Tyto služby mohou využívat nejrůznější projektové či stavební firmy. Služby lze například využít k získání ověřených informací o vlastnících parcel, které budou dotčené plánovanou stavbou, např. silnice a poté tato data použít pro automatizované získávání vyjádření od vlastníků.

Jak vidíte, začlenění WSDP služeb do struktur organizací zrychluje a zefektivňuje práci zaměstnanců. WSDP jsme již integrovali například do aplikace WEGAS. V případě dotazů či zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

Galerie obrázků

Export informací o listu vlastnictví získaných pomocí webových služeb dálkového přístupu (WSDP)
Export informací o parcele získaných pomocí webových služeb dálkového přístupu (WSDP)