gisvyvojari.cz

Ukázka zpracování QGIS projektu pro dopravní značení

Vývoj a používání GIS systému Pasporty PostGIS

V rámci naší firmy jsme vyvinuli GIS systém pro účely zpracování prostorových, ale i neprostorových dat pro zpracování projektů pasportizace. Pasportizací myslíme například pasporty místních komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení a další. Podrobnější informace o pasportech najdete na pasportujeme.cz

Požadavky na vývoj

Zadání bylo jednoznačné a to postavit systém na otevřených technologiích a to hlavně na databázovém serveru PostgreSQL a QGIS. S těmito technologiemi máme již dlouholetou praxi a současně s tím uživatelé systému umí s těmito nástroji pracovat.

Systém musel obsahovat administrační část, kde bude možné pracovat s uživateli a jejich různými rolemi, jako například vedoucí projektu nebo zpracovatel. Současně musí umět provádět hromadné rozesílání emailu, například při změnách ve fungování systému. To proto, aby bylo možné se systémeme pracovat vzdáleně a to bez nutnosti být fyzicky v kanceláři.

Dalším požadavkem byla možnost sledování postupu práce na zakázce a sledování výkonu práce uživatelů, kdy je možné sledovat počty jednotlivých úprav, které provedl zpracovatel a kolik mu to trvalo času. To slouží ke zpětnému vyhodnocení rychlosti a kvality zpracování a ohodnocení zpracovatele.

Průběh vývoje

První fází vývoje byl sběr požadavků a návrh databázové struktury. Dále vymyslet způsoby automatizace procesů zpracování dat po měření v terénu. Pro sběr dat (mapování) v terénu používáme mobilní aplikaci Gisella. Typickým požadavkem na automatizaci procesů je například automatické číslování nebo možnost exportu souhrných tabulek do tabulkového formátu. Na pozadí systému to pak znamená automatické propsání (provázání) dat, kdy po editaci tabulky dojde ke změně v ostatních tabulkách.

Druhou fázi bylo postupné plnění dat a průběžná kontrola ze strany vývojářů. Současně s tím probíhala intenzivní komunikace mezi zástupci pasportů a vývojáři. Dalším prvkem tohoto systému bylo použití uživatelských skriptů v QGIS (PyQGIS), které spouštěly operace v databázi nebo prováděly například export do vybraných formátu, včetně hromadných exportů.

Poslední fází byla implementace a vícenásobné testování. Během testování jsme objevili chyby, které se povedlo rychle vyladit. Po testování následovalo školení, kde bylo vysvětleno používání včetně administrativního rozhraní a dohodnuta forma podpory v případě nalezení chyby nebo problémy.

Použití v současnosti

V současnosti je GIS systém ve fázi plné funkčnosti a probíhá pouze údržba včetně podpory. Typickým příkladem podpory je například požadavek na přidání atributu.

Důležitým přínosem je automatizace a kontrola a to včetně sledování výkonu zpracovatele a jeho efektivity zpracování. Spolu s tím se minimalizoval podíl ručního zpracování, kdy vše co jde automatizovat, například vytvoření čísla komunikace z několika atributů se provádí automaticky. Tím došlo k výraznému zrychlení a usnadnění.

Klíčovým přínosem je možnost rychlého zaučení nových uživatelů systému, kdy použitím systému odpadlo složité zpracování dat a zpracovatel se může soustředit pouze na poměrně jednoduché činnosti jako je editace atributů nebo zpracování geometrie. Zpracovat zakázku zvládne tedy i málo zkušený uživatel a tím došlo ke zkvalitnění celého procesu zpracování.

Ukázky zajímavých prvků systému