gisvyvojari.cz

ArcGIS vs QGIS

Uživatelské srovnání GIS software ArcGIS a QGIS

10. 5. 2022

V dnešní době lze GIS firmy a společnosti rozdělit do dvou skupin z hlediska využívání licencí softwarů, komerční a open-source. Zástupcem komerčního softwaru je jednoznačně ArcGIS od firmy Esri. Výhodou komerčního softwaru může být přívětivější uživatelské rozhraní, poskytované služby propojitelné právě s desktopovým softwarem a dostupná oficiální podpora od odborníků. Nevýhodou je pak vyšší finanční náročnost a nemožnost zasahování do zdrojového kódu.

Z nejpoužívanějšího open-source softwaru, tedy volně šiřitelného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, je na prvním místě QGIS. Výhodou open-source je pořizovací cena, jelikož bývá většinou zcela zdarma. Další výhodou je rozšiřitelnost funkcionality pomocí přídavných balíčků (pluginů), které jsou tvořeny jednak oficiálními vývojáři či neoficiálně komunitou. Nevýhodou může být složitější ovladatelnost, menší počet poskytovaných služeb, horší dostupnost technické podpory či potřebné zkušenosti pro zapojení softwaru do běhu firmy.

ArcGIS

ArcGIS je vyvíjen americkou firmou Esri, v České republice se na distribuci tohoto softwaru podílí společnost ARCDATA PRAHA s.r.o. Služby ArcGIS lze zakoupit jednak pro celé firmy, tak i pro jednotlivce. Cena pro jednotlivce začíná na 100 dolarech za rok, cena pro firmy je stanovena po vzájemné konzultaci a odvíjí se od využívaných balíčků a služeb.

Výhodou ArcGIS je ucelenost (kompaktnost) poskytovaných služeb. Po zakoupení ArcGIS máte vše na jednom místě. Například v softwaru ArcGIS Desktop vytvoříte pěknou mapu, pomocí tlačítka jí publikujete do online prostředí ArcGIS Online a zveřejníte ji. Dalším příkladem mohou být mobilní aplikace pro sběr dat. V terénu sesbíráte pomocí aplikace ArcGIS Survey123 body, které okamžitě můžete importovat do desktopového softwaru a dále s nimi pracovat. Esri, či ARCDATA PRAHA, poskytují různá školení pro firmy i jednotlivce, pořádají světové konference a provozují oficiální podporu pro uživatele.

Nevýhodou může být pořizovací cena pro začínající firmy či jednotlivce, kteří nemají dostatek financí na zakoupení několika licencí (cena se může vyšplhat až přes milion Kč za rok). Dalším omezením může být nemožnost si upravovat software podle svých potřeb, tj. nemáte přístup ke zdrojovému kódu. V případě potřeby změny v kódu softwaru musíte požádat oficiální podporu a většinou si zaplatit nějakou funkci, která tento problém vyřeší.

QGIS

Tento desktopový open-source software spadá pod neziskovou organizaci OSGeo, která poskytuje finanční, organizační a právní podporu open-source GIS softwarům a jejím komunitám. Jelikož se jedná o open-source software, je vyvíjen jeho komunitou, tj. všichni uživatelé se částečné podílí na vývoji tohoto softwaru. Software je multiplatformní (běží na Windows, Linux, MacOS) a jeho pořízení je zcela zdarma.

Výhodou QGIS je upravitelnost softwaru dle potřeby, jelikož má otevřený zdrojový kód, který lze libovolně měnit. Jakožto open-source software má QGIS obrovskou komunitu uživatelů, která přispívá různými přídavnými balíčky a pluginy, jenž rozšiřují funkcionalitu samotného softwaru. Výhoda je také v rychlosti řešení problémů. Řešení problémů by mělo probíhat veřejně na vývojářských fórech jako je např. StackExchange, StackOverflow nebo Github, takže k vyřešení problému může přispět kdokoliv a kdykoliv.

Nevýhodou QGIS může být náročnost zavedení softwaru do chodu firmy. Komerční softwary většinou cílí na jednoduchost a uživatelsky přívětivé prostředí, protože „vzhled prodává“. U open-source, tedy i QGIS, je pozornost spíše upřednostněna na funkcionalitu a spolehlivost. Proto potřebujete více času a kvalifikovanější pracovníky na zprovoznění softwaru pro potřeby firmy a také více času na zaškolení zaměstnanců s používáním softwaru. Další nevýhodou QGIS je menší množství poskytování rozvíjejících služeb, které lze propojit s desktopovým softwarem.

Osobní zkušenost z používáním obou softwarů

Z pohledu uživatele, jenž má možnost používat oba softwary, se mi lépe pracuje s QGIS. Je to dáno z důvodů rychlosti výpočtů, jenž je v ArcGIS o něco pomalejší, ale samozřejmě také záleží na výkonu PC. QGIS je pro mě lepší variantou i z hlediska hledání návodů a vyřešených problémů na veřejných fórech od zkušených uživatelů. Nicméně, na ArcGIS oceňuji možnosti tvorby mapových výstupů, unikátní nástroje pro různé GIS analýzy, a přívětivé a přehledné uživatelské prostředí.

Shrnutí

Oba softwary, jednak komerční ArcGIS, tak i open-source QGIS, mají své výhody i nevýhody. Záleží na uživateli, jestli je pro něj lepší zainvestovat do ArcGIS, nebo pořídit si QGIS a podílet se na vývoji s komunitou.

Pokud by jste měli zájem dozvědět se více informací např. ohledně školení QGIS, vývoje pluginů či dalších vašich potřeb, obraťte se na náš kontaktní formulář.

Galerie obrázků