gisvyvojari.cz

REFERENCE

Katastr nemovitostí v aplikaci WEGAS
QGIS work example
KN a podkladové mapy v aplikaci WEGAS
Podkladová mapa ENVIPARTNER
Ortofoto ve 3D
Ukázka výstupu LV z aplikace WEGAS
Ukázka zpracování QGIS projektu pro dopravní značení
Katastr nemovitostí v aplikaci WEGAS
Ukázka práce v QGIS
KN a podkladové mapy v aplikaci WEGAS
Podkladová mapa ENVIPARTNER
Ortofoto ve 3D
Ukázka výstupu listu vlastnictví z apliace WEGAS
Ukázka dopravního značení v QGIS

V rámci naší firmy jsme vyvinuli GIS systém pro účely zpracování prostorových, ale i neprostorových dat pro zpracování projektů pasportizace. Pasportizací myslíme například pasporty místních komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení a další. Podrobnější informace o
Číst více...

Ve spolupráci s gisvyvojari.cz došlo k vývoji QGIS pluginu Limes: https://github.com/MichalDycka/limes/wiki, který slouží pro práci s daty starověkých nalezišť římské armády.Plugin umožňuje filtrovat pomocí předdefinovaných výrazů a jejich kombinací nebo také pomocí: "Expression input", kde
Číst více...