gisvyvojari.cz

Archeologické naleziště v GIS

GIS v archeologii

19. 6. 2023

Technologie geografických informačních systémů (GIS) se v archeologii hojně využívají při sběru, správě, analýze a vizualizaci prostorových dat.

Sběr dat

GIS jsou pro archeology nesmírně užitečné při identifikaci a průzkumu potenciálních nalezišť. Archeologové mohou využívat analýzu dat dálkového průzkumu Země, jako jsou satelitní snímky, data LIDAR a letecké fotografie. Analýzou vzorců v krajině, jako jsou změny vegetace nebo změny topografie, lze identifikovat oblasti, které mohly být v minulosti pozměněny lidskou činností.

Pomocí mobilních zařízení s podporou GPS je možné vytvářet podrobné mapy oblasti průzkumu, které lze použít k zaznamenání polohy potenciálních nalezišť a prvků. GIS lze také použít ke správě a organizaci dalších typů dat shromážděných během terénních průzkumů, jako jsou fotografie, poznámky a náčrtky.

Uchování dat

Prostorové databáze umožňují ukládat a spravovat velké množství dat týkajících se archeologických lokalit. Tyto databáze mohou zahrnovat informace, jako je umístění lokality, údaje o vykopávkách, údaje o artefaktech a geoprostorová data, jako jsou satelitní snímky nebo topografické mapy. Nejpoužívanější technologie k tomuto účelu je PostgreSQL s extenzí PostGIS.

Rozhraní PgAdmin pro správu PostgreSQL

Analýzy dat

Technologie GIS lze použít k analýze archeologických dat, včetně identifikace vzorců a trendů v datech, jako jsou vzorce osídlení, rozmístění artefaktů nebo změny v čase. Tuto analýzu lze využít k vytvoření hypotéz o chování lidí v minulosti. K analýze dat lze použít technologie, jako jsou QGIS, GRASS GIS, SAGA GIS nebo R.

RStudio, rozhraní pro jazyka R

Datové vizualizace

3D modely archeologických lokalit mohou poskytnout podrobnější pohled a lze je použít k vizualizaci změn v průběhu času. 3D modely lze také propojit s virtuální realitou (VR), která představuje atraktivní nástroj pro průzkum archeologické lokality a může být účinný nástroj pro zapojení veřejnosti.

Jednoduchým a dostupným nástrojem pro vizualizaci archeologických dat jsou interaktivní webové mapy. Tyto webové mapy mohou obsahovat různé typy dat, například fotografie, videa a popisy archeologických objektů. Často používanými technologiemi jsou Leaflet a OpenLayers.

Mapa v Leafletu

Pokud máte dotaz z této oblasti nebo byste rádi, abychom Vám vytvořili geografický informační systém na míru neváhejte nás kontaktovat.

Tento článek byl vytvořen za pomoci umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI.

Galerie obrázků