gisvyvojari.cz

GIS VÝVOJÁŘI

Katastr nemovitostí v aplikaci WEGAS
QGIS work example
KN a podkladové mapy v aplikaci WEGAS
Podkladová mapa ENVIPARTNER
Ukázka výstupu LV z aplikace WEGAS
Ukázka zpracování QGIS projektu pro dopravní značení
Katastr nemovitostí v aplikaci WEGAS
Ukázka práce v QGIS
KN a podkladové mapy v aplikaci WEGAS
Podkladová mapa ENVIPARTNER
Ukázka výstupu listu vlastnictví z apliace WEGAS
Ukázka dopravního značení v QGIS

AUTOMATIZACE GIS PROCESŮ

Tvorba skriptů pro automatizaci

 • skripty fungují nezávisle na QGIS, použití OpenSource knihoven
 • spuštění skriptu pomocí konzole nebo pomocí GUI
 • například skript pro stahování dat z ČÚZK a následné zpracování prostorových dat pro geodetické podklady
 • například tvorba dokumentace a zpracování prostorových dat z výsledku měření, tak aby výsledkem byl protokol

Tvorba uživatelských skriptů a pluginů pro aplikace QGIS

 • tvorba Pluginů je podmíněná volnou licencí, bude se tedy jednat o OpenSource
 • uživatelské skripty nemusí být publikovány jako OpenSource, lze tedy použít pro algoritmy, které uživatel nebude chtít zveřejnit
 • například uživatelský skript pro stažení katastrálních dat a jejich zpracování, tak aby ve výsledku uživatel získal vrstvy s požadovanými informacemi
 • například plugin pro zpracování hydrologických dat
 • uživatelský skript pro zpracování velkých dat, například záplavových území nebo dat OpenStreetMap v OpenJUMP
Automatizace procesů GIS

ZPRACOVÁNÍ GEODAT

Úprava geodat

 • statistické zpracování dat
 • nalezení odlehlých hodnot
 • nalezení vztahu (míru závislosti) mezi jednotlivými atributy
 • prostorová statistika, nalezení prostorového vzorce pro data
 • například velikost kupní síly obyvatel v závislosti na vzdálenosti od měst

Vektorizace dat

 • převod rastrových dat na vektorová
 • například naskenované výkresy nebo staré mapy do vektorového formátu
 • výsledkem budou data ve vektorovém formátu vhodná pro většinu aplikací

Explorační analýza

 • tvorba Pluginů je podmíněná volnou licencí, bude se tedy jednat o OpenSource
 • uživatelské skripty nemusí být publikovány jako OpenSource, lze tedy použít pro algoritmy, které uživatel nebude chtít zveřejnit
 • například uživatelský skript pro stažení katastrálních dat a jejich zpracování, tak aby ve výsledku uživatel získal vrstvy s požadovanými informacemi
 • například plugin pro zpracování hydrologických dat
 • uživatelský skript pro zpracování velkých dat, například záplavových území nebo dat OpenStreetMap v OpenJUMP

Georeferencování

 • přiřazení globálních souřadnic
 • například výkres bez globálních souřadnic převedeme na vhodný formát a přiřadíme globální souřadnice
Ukázka QGIS plugin Limes

MOBILNÍ VÝVOJ GIS APLIKACÍ

 • platforma Android
 • InDoor navigace
  • navigace uvnitř budov či hal
  • založené na Bluetooth nebo WiFi
  • například uživatel zadá identifikátor skříně a aplikace ho přivede k cíli
 • IoT (internet věcí)
  • instalace senzorů
  • nastavení notifikací, například počet volných parkovacích stání
  • například uživatel zadá identifikátor skříně a aplikace ho přivede k cíli

Ukázka je z aplikace GISELLA

Mobilní aplikace GISSELA

TVORBA A ZPRACOVÁNÍ MAPOVÝCH VÝSTUPŮ

Tvorba map

 • vytvoření mapy, získání dat, výsledkem je mapa nebo mapový projekt
 • vytvoření atlasu
 • například atlas částí města nebo zájmových míst

Práce s daty OpenStreetMap

 • přidání nových prvků do OSM, editace stávajících dat
 • export požadovaných dat z OSM

příklad využití OSM: odkaz na blog

Ukázka mapového renderu OpenStreetMap