gisvyvojari.cz

Neobvyklé využití GIS

Neobvyklé využití GIS

14. 8. 2023

Ačkoli se geografické informační systémy tradičně používají v oborech, jako je urbanismus, ekologie a státní správa, stále častěji se využívají i v dalších oblastech, pro které byly do nedávna neobvyklé. Jedním z nich může být archeologie. Využitím v archeologii jsme se zabývali v předchozím článku.

Kriminologie

GIS může být základním nástrojem pro analýzu kriminality, protože poskytuje prostorový a časový rámec pro pochopení vzorců kriminality. Lze jej použít k mapování a vizualizaci údajů o trestné činnosti, včetně umístění, četnosti a typu trestných činů. To může pomoci identifikovat trendy kriminality v čase, stejně jako vzorce trestné činnosti, které mohou být spojeny s konkrétními geografickými prvky, jako jsou dálnice, parky nebo opuštěné budovy. Takto lze předvídat budoucí trestnou činnost a zpřesnit prevenci.

Mapa kriminality

Sport

GIS může být cenným nástrojem pro sportovní analýzu hry, výkonnosti sportovců a faktorů prostředí, které mohou ovlivnit sportovní výkon. GIS lze použít ke sledování pohybu a výkonnosti jednotlivých sportovců, což trenérům poskytne podrobné informace o jejich rychlosti, obratnosti a vytrvalosti. Tak je možné identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a poskytnout informace pro tréninkové a kondiční programy. Obdobně může být použit k analýze záznamů ze zápasů a k identifikaci vzorců hry, jako jsou týmové formace, přesnost přihrávek, střelby a obranné strategie.

Geografické informační systémy umožňují analyzovat faktory, které mohou ovlivnit sportovní výkon, jako je teplota, rychlost větru a vlhkost. Dalším příkladem je analýza demografických údajů, které mohou pomoci lépe porozumět publiku a vyvinout efektivnější marketingové strategie.

Vizualizace pohybu fotbalisty

Prodej nemovitostí

GIS lze použít k analýze hodnoty nemovitostí s přihlédnutím k faktorům, jako je poloha, blízkost občanské vybavenosti a faktory životního prostředí. Trendem jsou cenové mapy stavebních pozemků. Geografické informační systémy poskytují nástroje k určení optimálních lokalit pro novou výstavbu a potenciální investiční příležitosti a přijímat informovaná rozhodnutí o developerských projektech.

Příklad cenové mapy

Lingvistika

Využití v lingvistice je především k mapování rozšíření různých jazyků v regionech a zemích a k identifikaci oblastí jazykové rozmanitosti a kontaktů. To může pomoci lépe porozumět jazykovým změnám a kontaktům a určit oblasti, kde může být zapotřebí úsilí o revitalizaci jazyka. Obdobně lze mapovat a analyzovat jednotlivá nářečí. Díky GIS je možné vizualizovat vývoj jazyka v čase. To může lingvistům pomoci lépe pochopit historické faktory, které přispívají ke změnám jazyka, a vytvořit modely vývoje jazyka.

Psychologie

GIS má využití ve studiu vztahu mezi zastavěným prostředím a psychickou pohodou. Může jít o analýzu vlivu městského plánování, přírodní krajiny a dalších faktorů prostředí na úroveň stresu, nálady a kognitivních funkcí. Dále je možné studovat sociální faktory, které přispívají ke skupinovému chování a sociální dynamice v geografickém prostoru. To může zahrnovat analýzu vzorců sociální interakce, struktur sociálních sítí a vlivu sociálních norem a hodnot na chování.

Pokud potřebujete radu s nasazením geografických informačních systémů pro Váš obor neváhejte nás kontaktovat.

Tento článek byl vytvořen za pomoci umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI.

Galerie obrázků