gisvyvojari.cz

Mapové dlaždice XYZ

Použití vygenerovaných mapových dlaždic XYZ místo WMS nebo WMTS

4. 3. 2022

Dnes je již mnoho možnosti publikace prostorových dat v prostředí internetu. Již zažitou službou je například WMS (Web Map Service). Vhodnou alternativou může být použití vygenerování mapových dlaždic XYZ. Tento způsob je robustní ovšem nehodí se pro dynamicky se měnící data, vhodný je naopak pro data, u kterých je jejich změna v řádech měsíců nebo i nižší. Jednotlivé dlaždice se načítají jako rastrové obrázky z webového serveru ke klientovi, kdy klientem může být typicky QGIS nebo webová aplikace.

Typickou úlohou může být vygenerování mapových dlaždic pro podkladovou vrstvu například vytvořenou nad daty OpenStreetMap.

Zpracování

Celý proces zpracování může proběhnout v QGIS pomocí nástroje “Generovat XYZ dlaždice (adresář)”. Na vstupu jsou parametry, které specifikují prostorový extent a velikosti ZOOM (měřítko zobrazení) maximální a minimální, tedy například od zobrazení přibližně krajů pro zobrazení ulic v obci. Parametrů obsahuje nástroj více a slouží k ladění podoby dlaždic.

Výsledkem je pak složka obsahující jednotlivé mapové dlaždice. Vrstvu mapových dlaždic je poté možné připojit v QGIS pomocí “Prohlížeč” – “Nové připojení…”. Takto vytvořenou složku je možné publikovat na webovém serveru.

Ukázka

Jedno z použití je podkladová vrstva v mapové prohlížečce povodňového plánu Mořkov, kdy se načítají pouze mapové dlaždice vrstvy: “ZABAGED”.

Příklad konkrétních mapových dlaždic