gisvyvojari.cz

Geokódování v Google tabulkách

Srovnání nástrojů pro geokódování

11. 4. 2023

Geokódování je proces, jehož cílem je určit přímou lokalizaci objektů z nepřímé lokalizace. Obvykle se tím myslí převod adres na souřadnice. Opačný proces, teda získávání adres ze souřadnic, se nazývá reverzní geokódování. Existuje několik volně dostupných nástrojů pro geokódování. Největší rozdíl mezi nimi je ve zdroji, který používají pro zisk informace o adresách.

Geocode by Awsome Table

Jedná se o rozšíření do Tabulek Google. Tento nástroj je poměrně jednoduchý, přitom velmi silný a poměrně přesný. Navíc si dobře poradí s různými variantami zápisu adresy. Primárně pracuje s variantou, kdy je adresa zapsaná v jednom sloupci, ale zpracuje i variantu, kdy jsou adresy rozdělené do více sloupců tabulky, které si sám spojí do jednoho sloupce. Zdrojem, ze kterého získává souřadnice adres je Google Maps API. Jedinou významnou limitací tohoto nástroje je omezení na 1 000 dotazů z jednoho účtu za jeden den.

geokódování s nástrojem Geocode by Awsome Table v Google tabulkách

HQGIS

V tomto případě se jedná o plugin pro QGIS. Tento plugin pracuje s HERE API. Zapíná se pomocí Web > HQ GIS nebo pomocí ikony, která se objeví po instalaci.

geokódování s HQGIS v QGIS

Prvním krokem při použití tohoto rozšíření je vložení fungujícího HERE API klíče do nastavení nástroje v sekci Credentials. Založit HERE API lze zdarma zde. Gekódovat lze opět adresy zapsané v jednom i více sloupcích, nicméně lépe funguje varianta s jedním sloupcem. Na testovacích datech byla správnost výsledků v obou případech nižší než u Geocode by Awsome Table. Výhodou tohoto i následujícího nástroje je, že výsledek je rovnou zobrazen v podobě bodové vrstvy v QGIS.

MMQGIS

Jedná se opět o plugin pro QGIS. Tento plugin obsahuje množství nástrojů pro práci s CSV soubory v QGIS. Jedním z nich je i geokódování. Jakmile je nainstalován, objeví se na hlavní liště QGISu nová sekce MMQGIS.

geokódování s MMQGIS v QGIS

Výhodou tohoto nástroje je více možností pro zdroje informací o adresách. Jednou z možností je geokódování pomocí OpenStreetMap. Ty nemají žádný limit na počet dotazů. Nevýhodou je, že tento nástroj pracuje pouze s variantou zápisu adresy ve více sloupcích, a především nepodporuje diakritiku. Proto musí být české adresy zapsány bez diakritiky, což zvyšuje chybovost výsledků.

RÚIAN

Geokódovat české adresy pomocí Registru územní identifikace, adres a nemovitostí lze na této adrese.

Geokódování v RÚIAN

Souřadnice jsou v tomto případě v S-JTSK (EPSG: 5514). Tento nástroj garantuje na území ČR nejvyšší přesnost výsledků. Naopak očividnou nevýhodou je nutnost vkládání každé adresy samostatně.

Nominatim

Podobný jednoduchý webový nástroj je Nominatim. Zdrojem je OpenStreetMap API, proto funguje s dobrou přesností pro adresy z celého světa. Oproti nástroji MMQGIS, který také pracoval s OpenStreetMap API, Nominatim si poradí s jakoukoliv diakritikou. Adresu lze zadávat jak dohromady, tak zvlášť. Výhodou těsné provázanosti nástroje s OpenStreetMap je, že výsledky se zobrazí v mapě a po kliknutí na details se zobrazí nejen souřadnice, ale také všechny další atributy, které jsou pro dané místo na OpenStreetMap uložené.

V případě dotazů či spolupráce při geokódování se obraťte na kontaktní formulář.

Galerie obrázků