gisvyvojari.cz

QGIS

Vývoj GIS

25. 4. 2023

Geografické informační systémy (GIS) jsou systémy určené k získávání, ukládání, manipulaci, analýze a prezentaci prostorových dat. Technologie umožňuje uživatelům vizualizovat a pochopit složité vztahy a vzorce v datech, které nemusí být zřejmé v tradičních tabulkových nebo textových formátech. GIS se používá v široké škále oblastí, včetně městského plánování, životního prostředí, dopravy, energetiky a mnoha dalších.

Pionýrské období

Vývoj GIS lze vysledovat až do počátku 60. let 20. století. Jedním z prvních průkopníků byl Dr. Roger Tomlinson, kanadský geograf, který je často označován za „otce GIS“. Ten vyvinul první GIS, který se používal ke správě a analýze dat pro projekt Canada Land Inventory.

Lepší technika

V 70. a 80. letech byl rozvoj GIS silně provázán s rozvojem počítačů. Zlepšilo se ukládání a vyhledávání dat, díky rozvoji diskových uložišť, které nahradily děrné štítky a magnetické pásky. Vyvinula se řada standardních formátů pro výměnu geodat. Také vzniklo několik nových softwarových nástrojů, včetně systémů ARC/INFO, GRASS a IDRISI.

GRASS GIS

Geoinformační boom

Rozvoj v 90. letech se nesl ve směru integrace s dalšími technologiemi, jako jsou GNSS a DPZ. S ní souvisel také rozvoj nových softwarů. Mezi ty vyvinuté v 90. letech patří ArcView, předchůdce ArcMap a ArcGis Pro, nebo MapInfo. Navíc se objevují první softwary s otevřeným zdrojovým kódem, např. GRASS (původně armádní systém) a MapServer. Nové programy přinesly řadu nových analytických nástrojů a zpřístupnili GIS širší skupině uživatelů. V neposlední řadě se na rozvoji GIS pozitivně projevil také rozvoj internetu.

ArcView

Moderní rozvoj

V posledních letech se pak GIS vyvíjel směrem ke zpracovávání velkých objemů dat a webových řešení. Vzestup cloud computingu vedl k rozvoji cloudových platforem, jako je ArcGIS Online, které poskytují škálovatelný přístup k nástrojům a datům GIS na vyžádání. Pokrok v oblasti mobilních technologií a bezdrátových sítí vedl k vývoji mobilních aplikací, které uživatelům umožňují přístup k prostorovým datům a jejich analýzu v terénu pomocí chytrých telefonů a tabletů. Pokroky v počítačové grafice a vizualizaci umožnily vývoj aplikací 3D GIS, které poskytují poutavější a interaktivnější způsob prezentace a analýzy prostorových dat. Tlak na otevřená data a otevřené standardy vedl k vývoji nových nástrojů a platforem, jako jsou OpenStreetMap a QGIS, které poskytují bezplatné a open-source alternativy k proprietárnímu softwaru.

ArcGIS Pro

Pokud potřebujete pomoc v oblasti geografických informačních systémů neváhejte nás kontaktovat.

Tento článek byl vytvořen za pomoci umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI.

Galerie obrázků